Skaraborg Go Global- programstart 26 oktober 2016

2016-09-15

SKARABORG GO GLOBAL är ett initiativ för att stötta företag i Skaraborg inom internationell handel. Via utbildning, coachning och mentorskap stärks kompetensförsörjningen lokalt genom att utbilda och vidareutveckla exportmedarbetare för en global marknad.
Projektets mål är att en utbildningsinsats i kombination med nätverksbyggande skall bidra till ökad tillväxt i ditt företag och i Skaraborg.
Målgruppen är exportmogna och redan exporterande företag.

UTBILDNINGSPROGRAM

26 Oktober, Affärsplan för export
”Passport to Export”
Passport to Export är ett av ITM egenutvecklat verktyg, där man som deltagare får hjälp med struktur och systematik, för att skapa bättre och säkrare förutsättningar för att lyckas med sina internationella affärer.Föreläsare: Tomas Carlson och Markus Johnsson, båda med lång erfarenhet av internationella affärer från såväl näringslivet, som f.d. Exportrådet.

21-22 November, Internationell marknadskartläggning
Seminariet utbildar deltagarna i hur man identifierar målgrupper och genomför en marknadskartläggning med syfte att etablera samt öka sina marknadsandelar.
Föreläsare: Jean Sutton, Actionline Research & Training Ltd.
Konsult med mer än 20 års erfarenhet inom internationell marknadsföring. Jean har hjälpt hundratals små och medelstora företag i Sverige och utomlands att identifiera nya marknader. Seminariet genomförs på engelska

1 December, Internationell säljträning
Under denna utbildningsdag lär sig deltagarna att identifiera kvalitativa kunder, göra behovsanalyser, utveckla säljprocessen, samt förstå relationsbyggnad. Under dagen varvas korta föreläsningar med diskussioner och övningar.
Föreläsare: Thomas Krook, INDEA - specialister på verksamhetsutveckling.

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL


Föreläsningar
ITM bygger sina inspirerande föreläsningar på forskning, studier och analyser på tusentals svenska och utländska företag, som har lyckats internationellt.

Individuell coachning
Coachning sker individuellt med erfarna exportkonsulter för att nyvunnen kunskap ska kunna implementeras så optimalt som möjligt.

ITM Alumni Nätverk
Deltagarna i projektet får tillgång till ITMs nätverk av tidigare kursdeltagare i Sverige och utomlands. Detta ökar möjligheten att skapa internationella affärer. Två gånger per år genomförs nätverksträffar med föreläsningar i Skaraborg.

Kursstart: 26 Oktober 
Plats: Lidköping
Kursavgift: 9500:- ex moms per deltagare Anmälan: senast 20 september

Skaraborg Go Global medfinansieras av Skaraborgs kommunalförbunds tillväxtmedel, därav den reducerade kursavgiften.

För ytterligare information och kursanmälan Andrea Johansson, mob: 0725-541826 andrea.johansson@itmworldwide.se


                              

« Back